Windows 10 skrur av tilgang til mikrofon etter oppgradering til build 1809

Pass på å endre denne policyen etter oppgradering

Mic.png

https://blog.speech.com/2019/03/07/allowing-access-to-your-speechmike-on-windows-10/

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer