Når skal jeg (ikke) bruke Taletrener?

Det er visse begrensninger for når det lønner seg å bruke Taletrener for å få bedre gjenkjenning på eksisterende ord eller fraser, og/eller for å legge til nye ord eller fraser i din personlige ordbok.

I noen tilfeller er det teknisk sett umulig å trene et ord, og vil ikke knappen for "Forbedre gjenkjenning" være tilgjengelig i det hele tatt. Disse tilfellene er beskrevet i detalj i denne artikkelen.

Andre ord eller fraser kan teknisk sett trenes ved hjelp av Taletrener, men uten at det har den effekten man intuitivt forventer. Kommandoer som "stryk det" eller "fet skrift", for eksempel, kan trenes opp, men det vil ikke øke sannsynligheten for at de blir gjenkjent og utført som kommandoer. Det øker derimot sannsynligheten for at de blir gjenkjent som vanlige ord, og derfor blir satt inn i tekstfeltet som du dikterer i.

Dersom du har flere talegjenkjenningsmoduser tilgjengelig, som f.eks. kommandomodus, redigerings- eller bokstaveringsmodus, er det viktig å være klar over at din personlige ordbok med dine taletrente ord/fraser ikke er tilgjengelig i disse modusene: det gjelder kun for dikteringsmodus. Det lønner seg med andre ord ikke å taletrene kommandoer som "åpne Word" eller bokstavering som "A B C" eller "Alfa Bravo Charlie".

Generelt er det en god tommelfingerregel at Taletrener først og fremst er laget for unntakstilfeller, heller enn for vanlige ord. Det er f.eks. absolutt ingen god idé å trene høyfrekvente ord som "jeg" og "er": måten du vil uttale disse ordene på i Taletrener-modulen vil være helt annerledes enn måten du bruker å si de i vanlig flytende diktering. Det vil altså være dårlig hjelp til talegjenkjenneren at du har brukt Taletrener til å lære systemet å forvente at du uttaler disse korte kurante ordene på en uvanlig overprononsert måte.

De mest relevante ordene å bruke Taletrener på, er de som er spesielt relevante for deg, og gjerne de som du bruker oftere enn andre personer i ditt fagfelt vil bruke de. Typisk kan det være navn på personer eller institusjoner eller fagord på rutiner, verktøy etc. som du ofte må henvise til. Generelt er det vel slik at det meste som du til stadighet må rette kan la seg løse ved hjelp av Taletrener.

Til slutt kan det være nyttig å vite at Taletrener-modulen tildels bruker den læringen som din talegjenkjenningsprofil allerde har gjennomgått. Dette betyr at den vil være noe mer effektiv og egnet ditt stemmebruk etter at du har brukt vanlig diktering en stund. Det betyr ikke at du ikke kan begynne å benytte Taletrener allerede i oppstartsfasen, men heller at det ikke nødvendigvis vil være den mest effektive fremgangsmåten å begynne å legge inn så mange ord som mulig i Taletrener fra dag én. Det kan lønne seg å la de vanlige automatiske læringsprosessene gå sin gang over en periode, og så trene opp kun de ordene som aldri gjenkjennes riktig, selv om du har brukt de flere ganger over flere dager/uker før.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer