Hva betyr de ulike terskelverdiene som brukes ifm. ordboksarbeid?

Det finnes tre ulike terskelverdier som bestemmer hvilke ukjente ord som vises når man åpner ordboksprogrammet ConText Adaptation:

  1. System Threshold: defaultverdi for alle PC'er som har tilgang til denne installasjonen
  2. Module Threshold: gjelder kun for den aktuelle PC'en, overstyrer System Threshold
  3. Cleanup Threshold: bestemmer når ord automatisk forsvinner fra listen

Merk: det finnes også terskelverdier relatert til grammatikker ("unknown grammar items"), men disse er ikke i bruk for norsk.


1. System Threshold

Denne terskelverdien settes sentralt for hele systemet, og angir en defaultverdi som i utgangspunktet gjelder for alle PC'ene med ordboksprogrammet ConText Adaptation. Ukjente ord må ha vært brukt minst like mange ganger som denne terskelverdien for at de skal vises når man åpner ordboksprogrammet.

Ved installasjon står denne verdien til 5, men verdien kan med fordel justeres opp eller ned ettersom hvor mange brukere det er per ordbok. Konfigureres via administrasjonsprogrammet SmAdmin > System Tasks > fane ConText Adaptation > seksjon Unknown word threshold

2. Module Threshold

Denne terskelverdien har samme funksjon som System Threshold, men settes på en bestemt PC, og gjelder da kun for denne PC'en. Ved installasjon står også denne verdien til 5. Konfigureres via ordboksprogrammet SmConAda > Tools > Options... > seksjon Unknown word threshold > huke av for "Use module threshold" og velge ønsket verdi.

3. Cleanup Threshold

Her bestemmes om ord tas vare på i systemet og hvor lenge, og dermed hvilke ord som i det hele tatt er tilgjengelig for visning i systemet; i motsetning til de to andre verdiene som bestemmer hvilket subsett av alle ordene som er tilgjengelige i systemet vises i ordboksprogrammet.

Dette er en kombinasjon av to verdier: (#1) hvor mange dager systemet tar vare på forekomster, og (#2) hvor mange ganger ord skal ha forekommet over denne perioden for å tas vare på etter perioden er slutt. OBS: dersom ord forekommer (#2) ganger over en periode på (#1) dager, vil de *aldri* forsvinne fra systemet, og tas vare på helt til en ordboksansvarlig aktivt har tatt stilling til om de skal legges til i ordboken eller ikke.

For eksempel: dersom (#1) står til 14 dager, og (#2) står til 5 forekomster, vil ordboksprogrammet kunne vise alle ukjente ord som har blitt brukt i løpet av de siste 14 dager inntil dagens dato (uansett antall forekomster), samt alle ukjente ord som har forekommet minst 5 ganger over hvilken som helst periode på 14 dager siden systemet ble satt opp (og som ordboksansvarlig ennå ikke har tatt stilling til).

Ved installasjon står disse verdiene til 5 forekomster over 14 dager, men verdiene kan med fordel justeres opp eller ned ettersom hvor mange brukere det er per ordbok og hvor lenge man ønsker å lagre data. Konfigureres via administrasjonsprogrammet SmAdmin > System Tasks > fane ConText Adaptation > seksjon Unknown word cleanup. I SpeechMagic-versjoner til og med SM8FP4 kan disse verdiene ikke konfigureres, og er de hard-coded til 5 forekomster over 14 dager.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer