Hvorfor kan jeg ikke klikke på "Forbedre gjenkjenning" i Taletrener?

Dersom ingenting skjer når du klikker på knappen "Forbedre gjenkjenning" i Taletrener, kan det skyldes to mulige grunner:

  1. det du prøver å trene ligger inne i systemet som del av en såkalt grammatikk.
  2. det du prøver å trene ligger inne i systemet som en såkalt ortografisk variant.

 

1. Grammatikalske konsepter

Den første muligheten er at det du prøver å taletrene stemmer overens med et format som talegjenkjenningssystemet produserer ved hjelp av grammatikker. Når du f.eks. dikterer et klokkeslett, forventer du at det vil vises på skjermen som "kl. 15", heller enn fult ut med ordene "klokken femten".

Denne oversettelsen fra ordene til klokkeslett-formatet gjøres av grammatikker. Man kan bruke taletrener for å trene selve ordene, men ikke klokkeslett-formatet. Det samme gjelder tall (f.eks. "20"), datoformater (f.eks. "01.01.2018"), enheter (f.eks. "cm.") m.m.

For Helsemarkedet er det også definert grammatikker spesifikt for medisinske koder, f.eks. for å endre "A B C" til skrivemåten "ABC". Her kan det være vanskelig å forutse hva disse grammatikkene inneholder: det er f.eks. mulig å taletrene "XYZ", mens det altså ikke er mulig å taletrene "ABC". Her kan det være forskjeller fra ordbok til ordbok, avhengig av

  • hvilke kode-grammatikker som er tilgjengelig i ordboken
  • hvilke koder som ligger inne i ordboken som egne ord: dersom en kode har blitt lagt til som et nytt ord av ordboksansvarlig, vil det også være mulig å taletrene det.

 

2. Ortografiske varianter

Den andre muligheten er at systemet har identifisert din skrivemåte (f.eks. "neurologi") som en gyldig sidevariant av et lignende ord (f.eks. "nevrologi"), den såkalte hovedvarianten.

Fordelen med dette er at alle forekomster av sidevarianten(e) i dine diktater vil bidra til bedre fremtidig gjenkjenning av hovedvarianten, men ulempen er at kun hovedvarianten vil dukke opp ved talegjenkjenning.

Hoved- og sidevariantene kan kun endres av ordboksansvarlig, og endringer vil påvirke alle brukerne av den aktuelle talegjenkjenningsordboken. 

Det er dessverre ikke mulig å bruke funksjonen "Fjern dette ordet fra personlig ordbok" i Taletrener til å avaktivere den hovedvarianten som du ønsker å velge bort for å få opp sidevarianten: da vil både hovedvarianten og sidevarianten(e) fjernes for deg, slik at ingen av de vil dukke opp ved fremtidig talegjenkjenning.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer