Support fra Norge

Alle våre kunder tilbys en service- og supportavtale som sikrer videre utvikling og oppdatering av våre produkter, samt nødvendig driftstøtte for å kunne opprettholde en stabil drift.

 

TALEGJENKJENNING FOR PRIVATLEGER

Telefon: 940 03 333

 

TUVA

Telefon: 99 088 088

 

ANDRE KUNDER

Telefon: 23 00 74 70

 

Viktig info:

I begynnelsen av september 2019 går Max Manus AS over til å benytte Jira Servicedesk istedenfor Zendesk som supportsystem. Vi benytter allerede Jira som utviklingsverktøy og ønsker å samle systemene våre på én plattform. Jira Servicedesk utvikles av det australske firmaet Atlassian, men er satt opp og driftes av vårt danske søsterselskap Max Manus A/S i deres interne miljø i Århus i Danmark. 

Åpne saker overføres til det nye systemet. Ved behov kan gamle, lukkede saker gjøres tilgjengelig. Ta kontakt med oss på support@maxmanus.no.

Vi kan fortsatt tas kontakt med på samme adresser etter byttet. 

Have more questions? Submit a request

Comments